Arnulf Øverland og Margrete Aamot blir arrestert av Gestapo. Øverland blir arrestert fordi han har skrevet og spredt antifascistiske dikt, oppmuntret til handling mot Hitler-Tyskland og skrevet kongevennlige dikt. Aamot arresteres fordi hun har stensilert opp og distribuert diktene. Begge settes inn på Møllergata 19, senere Grini. (11.06.1941)