Bismarck ble skadet i går og lekker olje. De setter kursen mot Brest i tyskokkuperte Frankrike, men blir oppdaget av britiske Swordfish torpedofly. Flyene avfyrer, men treffer ikke. Bismarck og Prinz Eugen skiller lag, og britene mister kontakten med Bismarck. Imidlertid ber Bismarck om forsterkninger via en lang radiobeskjed til Berlin, noe som gjør at posisjonen gis bort til britene. (25.05.1941)