Hovedpersonene bak den første englandsfart- og etterretningsgruppa i Ålesund, Torsvik-gruppa, blir arrestert av Gestapo for å ha arrangert flukt til England. Harald Torsvik og Karl Eriksen kunne ha rømt med båt vestover, men velger arrestasjon av hensyn til allerede arresterte kontakter i Oslo og Ålesund. I nesten ett år har de organisert ekspedisjoner sørvestover med nøkkelfolk til forsvaret og den norske administrasjonen i London. (26.05.1941)