Bismarck og HMS Hood treffer på hverandre sørvest for Island. Bismarck åpner ild og Hood blir delt i to etter eksplosjon i ammunisjonsmagasinene. Oljen om bord antennes og et flammende flak legger seg rundt hele det synkende skipet. Hele 1419 av 1421 mann omkommer. HMS Prince of Wales blir også truffet og må avbryte kampen. Bismarck får en del skader og seiler sørover for å bli reparert. Bildet viser Bismarck som fyrer løs mot HMS Hood. (24.05.1941)