Trelast av gran og furu blir rasjonert. Det er nå forbudt å kjøpe eller selge trelast uten spesiell tillatelse. Unntatt er trelast som selges til Wehrmacht. (24.05.1941)