Den tyske general Dietls styrker i Narvik-området blir presset stadig sterkere sammen. Allierte starter angrep på Kubergplatået øst for Narvik. (15.05.1940)

(Bildet: Dietl ved Narvik)

107 radioer i jødisk eie inndras i Oslo. Det tyske sikkerhetspolitiet har fått lister over mulige jødiske radioeiere, men listen er ikke komplett. Et systematisk register over jøder finnes ikke, så en del beholder sine apparater. (15.05.1940)

Politiet i Oslo oppfordrer til korrekt opptreden overfor både tyske militære og personer som er sammen med dem. Dårlig opptreden vil bli strengt straffet og ses på som “vanære av den tyske uniform”. Bakgrunnen er at norske kvinner som ses i følge med tyske soldater blir forulempet med nedsettende tilrop. (15.05.1940)

Forsvarssjefen i Aust-Finnmark kunngjør at på 17. mai skal det i år være dobbel arbeidsinnsats og vakthold av skarpeste slag i tilfelle fienden finner på noe den dagen. Dessuten nakne flaggstenger, tomme gater og plasser, men alle skal ha dagen i tankene. (15.05.1940)

All feiring og flagging blir forbudt i de okkuperte områdene på 17. mai. Administrasjonsrådet påpeker at dagen blir vanlig arbeidsdag. (15.05.1940)