Norske styrker ved Fauske får vite at britene ikke kommer til å ha et sterkt forsvar her, fordi britene har ordre om å evakuere 4000 soldater innen 1. juni. De norske og britiske styrkene har kjempet sammen fra Mosjøen til Rognan, men skiller nå lag. (28.05.1940)

Stortingspresident Hambro kommer til Tromsø fra Stockholm for å delta i regjeringsmøtene som nå foregår daglig. (28.05.1940)

Tyskerne evakuerer Narvik og drives tilbake mot Bjørnfjell nær svenskegrensen. Narvik er gjenerobret. General Dietls menn unngår så vidt å bli utslettet. Dette er første gang Hitlers styrker drives tilbake fra en erobret posisjon. Se video: https://www.youtube.com/watch?v=zPfTISQzrlQ

(28.05.1940)

Rett etter midnatt startet et alliert amfibieangrep med landgang nordøst for Narvik. Franske, britiske, polske og norske tropper under ledelse av general Fleischer møter bare spredt tysk motstand. Av frykt for luftangrep evakueres sivile ut av byen. (28.05.1940)