Tyskerne evakuerer Narvik og drives tilbake mot Bjørnfjell nær svenskegrensen. Narvik er gjenerobret. General Dietls menn unngår så vidt å bli utslettet. Dette er første gang Hitlers styrker drives tilbake fra en erobret posisjon. Se video: https://www.youtube.com/watch?v=zPfTISQzrlQ

(28.05.1940)