Bjerkvik: Tre nye bataljoner med franske alpejegere og en norsk bataljon ilandsettes for angrep mot Narvik. (24.05.1940)

Tyske styrker ved Ankenesfjellet sørvest for Narvik blir tvunget til retrett østover mot svenskegrensen av polske soldater. (24.05.1940)

Politiet går til aksjon i Kristiansand for å finne radioer i jødisk eie. De finner ingen jøder – ei heller radioer. I Bergen vil politiet reise rundt for å spørre jøder om de frivillig vil levere fra seg radioer. De finner bare seks-åtte jøder. (24.05.1940)

Gullbeholdningen er ferdig lastet ombord i HMS Enterprise i Tromsø, og skipet setter kurs mot England. (24.05.1940)