Et tankanlegg på Florvåg ved Bergen bombes i brann. Omkring 19 millioner liter olje og bensin går tapt, noe som tilsvarer to års normalt forbruk i Bergen. (10.05.1940)

Etter kamper ved Storbjørnvatnet blir Vefsndistriktet i Nordland okkupert av tyskerne. To nordmenn faller. (10.05.1940)

Tysk sikkerhetspoliti anmoder Oslo-politiet om å beslaglegge jødenes radioer. Kort etter mottar landets politimestere samme henvendelse via fylkesmennene. For å utarbeide en fullstendig liste over jødiske radioeiere trengs bistand fra Telegrafverket og Oslo-politiet. Ved de fleste politikammer blir ordren etterkommet umiddelbart. (10.05.1940)

Tysk offensiv mot vest starter. Tyske styrker har gått inn i Nederland, Belgia, Luxembourg og Frankrike med ca. 2 750 000 mann. (10.05.1940)

Tyske styrker har rykket nordover fra Nord-Trøndelag og har kommet til Hemnesberget i Helgeland. Hurtigruteskipet Nord-Norge senkes av britiske destroyere mens den ligger til kai på Hemnesberget. Tyske styrker har rekvirert skipet til bruk for troppetransport, men mister det altså fort. Det er harde kamphandlinger og mange mister livet. Store deler av bebyggelsen blir lagt til aske i storbrannen som følger. (10.05.1940)

Den britiske regjeringen går av som følge av utfallet av “Norway Debate”. Chamberlain signerer avskjedspapirene og Winston Churchill blir ny statsminister for en samlingsregjering. (10.05.1940)