Den katolske presten Otto Neururer, kjent for å dele matrasjoner med andre og å gi åndelig hjelp og trøst til medfanger, blir den første presten som blir drept i en konsentrasjonsleir, når han blir hengt opp ned til han dør i avstraffelsesbunkeren i Buchenwald. Årsaken er at han har utført dåpsundervisning i leiren. (30.05.1940)