Den polske brigaden er i ferd med å overta en sektor sør for Ankenes. Tyske styrker forsøker flere motangrep uten å lykkes med å slå dem tilbake. (16.05.1940)

Det er norsk-britisk konferanse i Harstad. Offiserene Otto Ruge og Carl Gustav Fleischer møter den britiske øverstkommanderende Auchinleck til viktig samtale om krigen i Nordland. Dette er det eneste toppmøtet forsvarsledelsen har med de allierte. (16.05.1940)

Norges Kommunistiske Parti oversender til Administrasjonsrådet “retningslinjer for landets politikk”, der de krever at fred gjenopprettes og at det forhindres at norsk blod fortsatt skal flyte i stormaktskrigen. (16.05.1940)

Statsminister og statsråder har så langt hatt spredt innkvartering i Tromsø-distriktet. Statsrådene med følge flytter inn til Tromsø by, hvor de setter opp departementenes administrasjon i Bispegården. General Ruge er også i Tromsø, og ser sammen med statsminister Nygaardsvold lyst på muligheten for å holde Nord-Norge fritt. (16.05.1940)

Churchill flyr til Paris for å møte general Gamelin. Tyske tropper står nå mindre enn 12 mil fra hovedstaden i Frankrike. Churchill får vite at det ikke finnes noen franske reserver som kan bidra til å stanse fremrykningen. Krigen i Frankrike er så godt som tapt, og Frankrike vil senere kalle hjem sine styrker i Norge. (16.05.1940)