Regjeringen har inntil videre kontroll over radiosenderne i Tromsø, Bodø og Vadsø, og bruker disse til å formidle informasjon til befolkningen. (11.05.1940)

Det forberedes klesrasjonering, og alle manufakturforretninger i Trondheim og Strinda beordres stengt for varetelling i åtte dager. I Trondheim viser det seg at det er veldig lite manufakturvarer å oppdrive. (11.05.1940)

De alliertes flystyrke, RAF, ankommer Harstad og etablerer sin stab i tilknytning til det allierte hovedkvarteret. Enda flere allierte tropper ankommer byen, og generalløytnant Auchinleck tar, etter ordre fra den britiske regjeringen, kommandoen over alle allierte land- og luftstridskrefter i Nord-Norge. Harstad skal være hans hovedbase og Tromsø reservebase. (11.05.1940)

Tyskerne forlanger lister over medlemmer av de mosaiske menigheter i Trondheim og Oslo, samt medlemmer hos jødiske organisasjoner; fullt navn, fødselsdato, yrke og adresse. Ordren kommer gjennom de lokale politikamre. Jøderegistreringen er i gang. (11.05.1940)

BAKGRUNN: Norge har ført en streng innvandringspolitikk i mellomkrigstiden, og dette har gått særlig ut over jødiske flyktninger. I 1933, etter nasjonalsosialistenes maktovertakelse, flyktet 500 000 personer fra Tyskland. Samme år ba den norske legasjonen i Berlin om instrukser for hva som skulle svares de tyske jødene som ville komme til Norge. Utenriksdepartementet ga klart uttrykk for sin mening; i et internt notat ble det skrevet: “En invasjon av jøder må vi jo frabe oss”. NS har allerede i mellomkrigstiden begynt med sin registrering av jøder i Norge. En del har vært bosatt i Norge i lengre tid, som norske statsborgere, mens andre har kommet som flyktninger på grunn av jødeforfølgelsene som startet i Tyskland i 1933.

Etter kamper sør for byen blir Mosjøen inntatt av tyske tropper, litt over én måned etter invasjonen den 9. april. Regiment IR14 har kjempet harde kamper helt fra Snåsa i sør til Mosjøen i nord, og fortsetter med oppholdende strid nordover i Nordland. (11.05.1940)

Bergens Tidende får reprimande fra tyskerne etter at en avisforside viser bilder som “på en fordekt måte er rettet mot tyske styrker”. I følge den tyske kommandanten er dette egnet til å skape uro i befolkningen. Avisen blir stoppet i 14 dager. (11.05.1940)