Britene evakuerer sine styrker ved Bodø, og ambassadør Cecil Dormer har hatt et møte med utenriksminister Koht. Statsminister Nygaardsvold skriver, etter statsråd i Tromsø:

(31.05.1940)