Tyskerne presses lenger og lenger fra Narvik mot svenskegrensen, og det foregår kamper mellom norske og tyske styrker ved høyde 620 ved Holmvann. (30.05.1940)