Stortingspresident Hambro kommer til Tromsø fra Stockholm for å delta i regjeringsmøtene som nå foregår daglig. (28.05.1940)