Det er vårferie i alle skoler i Oslo. Alle større skolebarn skal bidra med potetsetting. (06.05.1940)