Tyskerne har bestemt at norske krigsfanger i Sør-Norge skal frigis, fortrinnsvis de som er sysselsatt i jordbruk og fiske, deretter folk fra andre næringsgrener, alt etter hvor betydningsfulle de er for produksjon. Yrkesoffiserer må signere på at de ikke skal delta i flere kamphandlinger mot Tyskland. (12.05.1940)

Det er pinsedag i Korgen i Nordland. Det skulle vært pinsegudstjeneste, men menigheten får beskjed om å kjøre livsnødvendige varer ut til lagring ulike steder i bygda. Tyskerne nærmer seg sørfra. Norske soldater som har flyktet fra tyskere i Hattfjelldal kommer også. Folk evakuerer lenger opp i bygda. (12.05.1940)

Viggo Widerøe gjør et mislykket innbruddsforsøk i statens bensinlager på Gressholmen i indre Oslofjord, i et forsøk på å få sendt ambulansefly til Nord-Norge. (12.05.1940)

Gjennom Tromsø kringkaster og nedslupne flyveblader er det sendt ut advarsler til befolkningen om å ikke oppholde seg i Bjerkvik. Mange innbyggere evakuerte til Herjangen, Grovfjord og Vassdalen, men kommer hjem igjen etter at de får høre at det tyske kompaniet forlater Bjerkvik. De oppfatter det som at faren er over, og vil hjem for å blant annet stelle husdyrene sine. (12.05.1940)