Allierte styrker som er i Norge blir ansett for å være for små til å kunne beholde Bodø, Tromsø og Narvik. Mangelen på luftvern er stor og det er fare for store tap i fly- og sjøflåten. Frigjøring av flåten vil doble kapasitet til forsvaret av England. (30.05.1940)