Royal Air Force starter arbeidet med å bygge en alliert feltflyplass i Bodø. Rullebanen bygges på dugnad, og mange frivillige deltar. (14.05.1940)

Tyske styrker nedkjempes av norske styrker og tre svenske frivillige i nærkamp ved Næverfjellet og Storebalak ved Bjerkvik. Én av svenskene, Pål Påhlson, faller. De to svenske kameratene hans kjemper videre. (14.05.1940)

Kristian Gleditsch, som bidro med gulltransporten til Tromsø, jobber nå som tolk for de franske styrkene i Harstad-området og hjelper til med å planlegge angrepet på Narvik. Nini og Kristian Gleditsch skriver:

(14.05.1940)

Det kunngjøres gjennom Aftenposten at alle mannlige belgiske og hollandske statsborgere i alderen 18 til 60 år, bosatt i Oslo, skal melde seg ved Oslo politikammer mellom klokken 12 og 14.

(14.05.1940)

 

Et alliert skip sendes fra Harstad i retning Salten med 1200 britiske soldater for å støtte opp om kampene i Nordland. Skipet blir bombet og 50 tonn ammunisjon og 3 stridsvogner forsvinner i havet. (14.05.1940)

General Auchinleck gir ordre om at norske, franske og polske avdelinger i Harstad-området skal foreta angrep på Narvik. Sjefen for operasjonen skal være general Béthouart. De britiske avdelingene beordres sørover for å stanse tysk fremrykning nordover. (14.05.1940)