Det britiske Underhuset innleder en debatt om utviklingen av de alliertes felttog i Norge. Debatten utvikler seg til en massiv kritikk av statsminister Neville Chamberlain. Leo Amery uttaler: “Somehow or other we must get into the Government men who can match our enemies in fighting spirit, in daring, in resolution and in thirst for victory.” Ved votering på slutten er det et anseelig antall som stemmer mot regjeringen eller unnlater å støtte den. Utfallet blir oppfattet som et mistillitsvotum mot regjeringen. (07.05.1940)

Etter kontinuerlige kamper slår Alta bataljon de tyske styrkene tilbake ved Roasme-fjellet ved Læigastind på grensa mellom Narvik og Gratangen kommuner. De norske styrkene står nå ved Ørnfjell. (07.05.1940)

Flere troppetransportskip losser i Harstad. Tyske bombefly er over byen, men materielle skader blir begrenset. Fire av mannskapet på en skøyte fra Andenes blir imidlertid hardt skadet. (07.05.1940)

Gulltransporten på vei til Tromsø er nær ved å bli avslørt av tyske fly som inspiserer båtene: “Pappa var kledd som fisker og stilte seg opp i båten og lot som om han var interessert i flyet. Da mistet flyet interessen og trodde det var en fisker som var på vei hjem etter fangst”, forteller den ene skipperens sønn. (07.05.1940)

Lofotposten trykker opprop fra Kongen: “Det er ikke krig, men mord og mordbrann tyskerne utøver i Norge”. Han fortsetter med at alt håp ennå ikke er ute. I nord står man “fremdeles sterk”, påpeker han, og oppfordrer alle til å stå sammen i kampen. (07.05.1940)