Et intenst alliert bombardement fra britiske krigsskip mot tyske stillinger rundt Narvik begynner. (27.05.1940)