Et skip med 1020 britiske soldater går fra Harstad for å unnsette de britiske og norske styrker som er på retrett mot Fauske. Det går på et skjær ved Blixvær. 130 tonn ammunisjon forsvinner i havet. Soldatene returnerer til Harstad. (17.05.1940)

På selveste grunnlovsdagen klarer en norsk styrke å ta den viktige høyde 794 i fjellene ved Narvik. Fra denne posisjonen har de god skuddlinje til tyske forsyningslinjer. (17.05.1940)

SS-medlem Goecke ber norsk politi sette opp en plakat utenfor Harry Benkows tannlegekontor i Moss. Mange mossinger får seg en støkk når de ser en gul plakat med davidstjerne og ordene “Jüdischer Zahnarzt”. En manufakturforretning får tilsvarende plakat med påskriften “Jüdisches Geschäft”. (17.05.1940)

Kongen leser sin hilsen til det norske folk i radioen fra Tromsø. Han takker for motstanden som er vist mot tyskerne, oppmuntrer til fortsatt motstand og ber folk bevare håpet om at landet skal bli fritt igjen. Hør talen: https://www.nrk.no/video/PS*4759 (17.05.1940)

I det okkuperte Sør-Norge heises naziflagget, mens korps spiller i gatene i det foreløpig frie Tromsø. (17.05.1940)

I okkuperte Oslo er det folketomt foran slottet, i kontrast til året før. All feiring og flagging i de okkuperte områder er forbudt. (17.05.1940)

Nordahl Grieg, som har bidratt med å holde vakt over gulltransporten, brukte noe av turen til Tromsø på å skrive dikt, blant andre diktet “17. mai 1940”. Han leser diktet i dag i radioen fra Tromsø. Hør diktet her:
https://www.nrk.no/video/PS*4758

(17.05.1940)