Forsvarsminister Ljungberg og utenriksminister Koht kommer fra Storbritannia til Tromsø for å delta i regjeringens møter. (18.05.1940)

Kommanderende general Otto Ruge blir utnevnt til forsvarssjef. Han er den aller første forsvarssjefen som får kommando over hele forsvaret av Norge. Ruge mener motstand må til for å bevare “vår nasjonale selvaktelse”, og ordren er fortsatt at norske styrker skal gjøre motstand der det er mulig. (18.05.1940)

Rikskommissær Terboven besøker skadde tyske soldater på Aker sykehus. Hver enkelt soldat mottar en gave med blant annet tyske tidsskrifter, selskapsspill og tobakk. (18.05.1940)

(Faksimile: Aftenposten arkiv)

Elly Jensine Øwre fra Harstad dør ombord på DS Sirius når båten blir bombet og senket på vei fra Tromsø til Risøyhamn. Seks personer til omkommer, mens 11 personer redder seg i land. Båten har vært i forsyningstjeneste for de norske forsvarerne. (18.05.1940)

Under forberedelser til gjenerobring av Narvik er det en stor ansamling av norske og allierte båter i Tjeldsundet sør for Harstad. Noen hevder at de ligger så tett at at man kan gå tørrskodd fra Tjeldøya til Hinnøya. Tyskerne forsøker bombeangrep, men de fleste bombene treffer verken hus eller båter. (18.05.1940)

Høyesterett vedtar i samarbeid med det tyske Administrasjonsrådet at sistnevnte skal ha rett til å utskrive skatter, avgifter, toll og liknende innenfor de okkuperte områder så lenge okkupasjonen varer. (18.05.1940)