Mønstringssjefen i Tromsø innkaller alle sjøvernepliktige som oppholder seg i de ikke-okkuperte delene av Norge. (25.05.1940)

Forsvarssjefen i Øst-Finnmark gjør oppmerksom på at det iht. mil. str. lov §85 er strengt forbudt å ta kontakt med slekt og venner i de besatte områder. (25.05.1940)

Mange steder på Vestlandet får folk tilbud fra elveeiere om å fiske laks gratis. Kontrakter om leie av fiskerettigheter er utløpt og ikke fornyet på grunn av okkupasjonen. (25.05.1940)

I Oslo meldes det at kun småbarn og syke får brød av hvetemel. Nye rasjoneringsforskrifter skal komme 9. juni. (25.05.1940)

De allierte får ordre om å forlate Nord-Norge. Narvik må ofres fordi de alliertes krefter trengs på vestfronten. Britisk militærkommando holder dette hemmelig. (25.05.1940)

Den lette krysseren Southampton, som er flaggskip for den britiske marineledelsen, går fra Harstad kl. 09 etter å ha vært under bombing av tyske fly i to dager. (25.05.1940)