Bodø blir bombet, og den nye flyplassen kommer i tyske hender. 36 tyske fly deltar i bombingen, og mer enn 5000 av 6300 innbyggere blir hjemløse. 420 bygninger ødelegges. Værnes er ikke lenger tyskernes nordligste flyplass. Se video: https://www.nrk.no/video/PS*10068

(27.05.1940)

Det foregår kamper i Pothus, nord for Saltfjellet. Britene angriper tyskerne fra den nyetablerte flyplassen i Bodø, mens tyske fly har Værnes som base. Et par tyske fly skytes ned. (26.05.1940)

En bombe slippes ved Kaarbøs Mek. Verksted i Harstad. En engelsk soldat blir drept og 3-4 såret. Den britiske luftvernkrysseren Curlew blir også truffet av en bombe og synker senere ved Lavangsfjorden. (26.05.1940)

Arbeiderpartiet har partikonferanse for de besatte områder. På konferansen seirer linjen som hevder at partiets politikk må bestemmes av dem som er i de ubesatte områdene. (26.05.1940)

Mønstringssjefen i Tromsø innkaller alle sjøvernepliktige som oppholder seg i de ikke-okkuperte delene av Norge. (25.05.1940)

Forsvarssjefen i Øst-Finnmark gjør oppmerksom på at det iht. mil. str. lov §85 er strengt forbudt å ta kontakt med slekt og venner i de besatte områder. (25.05.1940)

Mange steder på Vestlandet får folk tilbud fra elveeiere om å fiske laks gratis. Kontrakter om leie av fiskerettigheter er utløpt og ikke fornyet på grunn av okkupasjonen. (25.05.1940)

I Oslo meldes det at kun småbarn og syke får brød av hvetemel. Nye rasjoneringsforskrifter skal komme 9. juni. (25.05.1940)

De allierte får ordre om å forlate Nord-Norge. Narvik må ofres fordi de alliertes krefter trengs på vestfronten. Britisk militærkommando holder dette hemmelig. (25.05.1940)

Den lette krysseren Southampton, som er flaggskip for den britiske marineledelsen, går fra Harstad kl. 09 etter å ha vært under bombing av tyske fly i to dager. (25.05.1940)

Bjerkvik: Tre nye bataljoner med franske alpejegere og en norsk bataljon ilandsettes for angrep mot Narvik. (24.05.1940)

Tyske styrker ved Ankenesfjellet sørvest for Narvik blir tvunget til retrett østover mot svenskegrensen av polske soldater. (24.05.1940)

Politiet går til aksjon i Kristiansand for å finne radioer i jødisk eie. De finner ingen jøder – ei heller radioer. I Bergen vil politiet reise rundt for å spørre jøder om de frivillig vil levere fra seg radioer. De finner bare seks-åtte jøder. (24.05.1940)

Gullbeholdningen er ferdig lastet ombord i HMS Enterprise i Tromsø, og skipet setter kurs mot England. (24.05.1940)

Det meldes at nær 2500 norske flyktninger i Sverige får komme hjem i nær fremtid. Noen kommer via Kornsjø, hvor et ekstratog blir satt opp, mens andre kommer via Charlottenberg og Magnor. (23.05.1940)

Aftenposten skriver om at det, til glede for pårørende, har kommet 1500 hilsener fra Oslo-gutter som har deltatt i kamper og nå er internert i Sverige.

(23.05.1940. Skjermbilde: Aftenposten arkiv)

Det tyske Administrasjonsrådet fastsetter lønnsstopp. Ingen lønninger kan økes uten Sosialdepartementets samtykke. Streik og lockout forbys. (23.05.1940)

Harstad Tidende klager på sensuren som er innført av det norske forsvaret, slik at de ikke får informere fritt om situasjonen. (22.05.1940)

Avisa Deutsche Zeitung in Norwegen kommer ut med første nummer, og det oppfordres til å kjøpe avisa for å lære tysk. (22.05.1940)