4500 sivile i Narvik er evakuert sjøveien, organisert av Patrick Dalzel-Job, en britisk kommandosoldat og spion som senere blir inspirasjonen til James Bond. Han gjennomfører ordrenekt for å evakuere de sivile og blir senere utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for gjerningen. (31.05.1940)

Britene evakuerer sine styrker ved Bodø, og ambassadør Cecil Dormer har hatt et møte med utenriksminister Koht. Statsminister Nygaardsvold skriver, etter statsråd i Tromsø:

(31.05.1940)

Sandnæs Dampskibsselskabs “Jadarland” i nattruten til Bergen går på en mine like etter avgang fra Haugesund. Båten synker i løpet av to minutter, og minst 24 personer omkommer. (31.05.1940)