Tyskerne tar seg over fjorden ved Fauske. De ser en grønnkledd person på nordsiden av fjorden og fyrer av en bombekaster fra sørsiden. Det viser seg å være den sivile Hans A. Hansen, som blir alvorlig skadet i hodet og dør etter tre dager, 27 år gammel. (29.05.1940)