Tyskerne presses lenger og lenger fra Narvik mot svenskegrensen, og det foregår kamper mellom norske og tyske styrker ved høyde 620 ved Holmvann. (30.05.1940)

Den katolske presten Otto Neururer, kjent for å dele matrasjoner med andre og å gi åndelig hjelp og trøst til medfanger, blir den første presten som blir drept i en konsentrasjonsleir, når han blir hengt opp ned til han dør i avstraffelsesbunkeren i Buchenwald. Årsaken er at han har utført dåpsundervisning i leiren. (30.05.1940)

En skøyte fra Shetland siger inn mot Sogn. Ved Haveland i Gulen går et følge i land; et amatørlag av havarerte hvalfangere og kampvillige gutter. Rubin Langmo (20) har fått én ettermiddags opplæring med sprengstoff utenfor London. Resten av gjengen er vervet på puber i storbyen. Oppdraget fra England er: Gjør mest mulig skade på norske installasjoner på Vestlandet som nazi-Tysklands krigsmaskin kan ha nytte av. Spreng broer, veier, kraftstasjoner – og gjerne Bergensbanen. Rubin skal bli vår første sabotør. (30.05.1940)

Tyske tropper som kommer sørfra drar videre nordover fra Fauske. I 11-tiden starter kamper mellom tyske og norske soldater ved Dypvik. På kvelden inntar tyskere Røsvik, som nå er forlatt av norske styrker. (30.05.1940)

Allierte styrker som er i Norge blir ansett for å være for små til å kunne beholde Bodø, Tromsø og Narvik. Mangelen på luftvern er stor og det er fare for store tap i fly- og sjøflåten. Frigjøring av flåten vil doble kapasitet til forsvaret av England. (30.05.1940)