Tyske tropper, som stadig får fallskjermforsyninger, marsjerer inn i Fauske sørfra i 17-tiden. De etablerer hovedkvarter på hotellet på Finneid. Britene har dratt vestover mot Bodø, mens norske soldater trekker nordover mot Dypvik. (29.05.1940)

Tyskerne tar seg over fjorden ved Fauske. De ser en grønnkledd person på nordsiden av fjorden og fyrer av en bombekaster fra sørsiden. Det viser seg å være den sivile Hans A. Hansen, som blir alvorlig skadet i hodet og dør etter tre dager, 27 år gammel. (29.05.1940)

Den norske gullasten ankommer Plymouth med HMS Enterprise og blir sendt med spesialtog til London hvor den skal oppbevares i Bank of England. (29.05.1940)

Det er ikke lenger noe angrep fra tyske fly over Harstad. De allierte har for øyeblikket luftherredømme, og det er trygt å oppholde seg i gatene. (29.05.1940)

Utgivelse av Dagbladet stanses i åtte dager av rikskommissær Terboven, på grunn av avisens omtale av Belgias kapitulasjon. Avisen skal være forhåndssensurert når den utgis på ny. (29.05.1940)