Sjefen for Den Norske Militærmisjon til Sovjet innkaller tidligere øvede vernepliktige i Finnmark. Målet er nye avdelinger og å forsterke norske styrker i Finnmark. (26.10.1944)