En kontingent politiske fanger fra Sør-Frankrike, først 8000, senere 12 000, ble i februar forespeilet Einsatzgruppe Wiking som en forsterkning av krigsfangers innsats i Norge. En interessekollisjon med Wehrmacht-ledelsen fører imidlertid til at innsatsgruppen må la denne muligheten fare. Sikkerhetsmessige og politiske hensyn ligger bak. (18.03.1943)