En ny motortorpedobåt blir underlagt norsk kommando – denne gang MTB 653. Båten er krigsklar om noen uker og vil bli underlagt 30. og 54. MTB flotilla fram til januar 1945. (22.03.1943)