Stigende norsk motstandsaktivitet og store innslag av aktive kommunister blant fanger, bekymrer den tyske militære overkommando. Tyske vaktavdelinger har kapasitetsproblemer, og overkommandoen anser det som umulig å avverge fangeflukt over svenskegrensen. Foruten øverstkommanderende Nikolaus von Falkenhorsts sikkerhetsmessige betenkeligheter, frykter han at flukttilfeller kan forverre Tysklands forhold til det nøytrale Sverige fordi en god del jugoslaviske fanger har flyktet dit det siste halvåret og brakt med seg skrekkhistorier fra fangeleirene. (18.03.1943)