Norske NS-ungdommer har avsluttet et innsatsår i «Den germanske landtjeneste», hvor de har arbeidet på store gods som nå tilhører den tyske stat. Deltakerne i landtjenesten bor i en leir sør for byen Bromberg. (17.03.1943)