Det er siste frist for innskriving til nasjonal arbeidsinnsats. Dette gjelder menn mellom 18 og 55 år og kvinner mellom 21 og 40 år. Koordinasjonskomitéen, som er tilknyttet Hjemmefronten, har for noen uker siden sendt ut en parole der man oppfordrer til å sende inn flest mulig falske skjemaer for å skape kaos i myndighetenes arkiver. Dette skjer i stor utstrekning: Av 43 000 skjemaer som kommer inn i Oslo, er 10 000 falske. (20.03.1943)