Ifølge en ny lov, kan Kirkedepartementet «bestemme at studerende ved Universitetet eller en høgskole som er antatt i tjenestegjøring som krigsfrivillig i Den norske legion, Waffen SS eller den tyske vernemakt for øvrig og som derfor lider avbrekk i eller må oppsette sine studier, ved særskilt prøve kan avlegge eksamener som svarer til de vanlige universitets- eller høgskoleeksamener». Prøven skal sidestilles med ordinær eksamen. Departementet skal fastsette eksamenens omfang og de faglige krav som skal stilles. (18.03.1943)