19 døgn etter tungtvannsaksjonen på Vemork, har Joachim Rønneberg, Fredrik Kayser, Kasper Idland, Hans Storhaug og Birger Strømsheim bare 100 meter igjen til grenserøys 106 mot Sverige. I løpet av den 50 mil lange flukten på ski har de tatt seg inn i rundt 12 hytter underveis – et nødvendig onde for å overleve. I Sverige tas de imot som flyktninger og må gjennomgå obligatorisk avlusningskur. Etter hvert kommer de med på en flyrute til Storbritannia. (19.03.1943)