Filmen «Unge viljer» har hatt premiere på Victoria Teater. Den ble spilt inn sommeren 1942 etter at Walter Fyrst på oppfordring fra Gulbrand Lunde skrev manus til det som skulle være en partifilm for NS. Målet med filmen er å forklare NS’ ståsted og «vekke det norske folk til kamp mot verdenskommunismen». På grunn av filmens innhold har det vært vanskelig å besette rollene med profesjonelle skuespillere, og rollene er dermed stort sett besatt av amatører hentet fra NS-miljøet. Filmen blir den eneste norskproduserte propagandaspillefilm i løpet av krigen, og den blir tidlig tatt av programmet på grunn av demonstrasjoner, hån og boikott flere steder i landet. (09.02.1943)

Nord- og Vestmarka åpnes for sportsfiskerne, melder Aftenposten. Det er undertegnet en omfattende kontrakt mellom godseier Løvenskiold og Oslo, Aker og Bærum kommuner. (09.02.1943)

Politiet varsler at de strengt vil håndheve bestemmelsen om at barn under 16 år ikke skal være ute alene etter klokken 21. Mørkleggingen har gjort det lett for kriminell ungdom å være virksom; avisene har i den senere tid meldt om en rekke innbruddstyverier og overfall. (09.02.1943)

I en regjeringskonferanse i London blir det referert et brev som Kretsen har skrevet i januar for å utdype sitt syn på hvordan Norge bør styres i overgangen fra krig til fred: Den regjering som da vil bli dannet, må representere alle nasjonale krefter og utføre sine gjøremål på grunnlag av Grunnlovens paragraf 17 inntil et nytt valg har funnet sted. Regjeringen gjør det klart i en erklæring at den umiddelbart etter en frigjøring vil gå av. Regjeringen er samtidig innstilt på at et utvalg vil få i oppdrag å granske dens handlinger, og den foreslår at en samlingsregjering styrer landet inntil et nytt storting kan tre sammen. (08.02.1943)

Sør-Trøndelag politikammer har fått en sjelden sak til avgjørelse: Hvor mange kilo ost plikter en alminnelig geit å skaffe sin eier for å få leve? En mann i Hemne, som i mange år har hatt en geit i pensjon hos en gårdbruker, har hvert år fått 12 kilo ost, men det siste året har leveransen skrumpet inn til tre kilo. Geitas eier har derfor anmeldt gårdbrukeren for underslag av ni kilo geitost. Gårdbrukeren hevder at «tidenes pinaktighet i sin alminnelighet har virket slik på geita at eieren bør være fornøyd med tre kilo ost, som sannelig ikke hvert menneske blir velsignet med nå om dagen». (08.02.1943)

Håkon Albert Larsen fra Sandefjord, som seiler i alliert tjeneste på forskjellige skip, omkommer i Liverpool når han faller ned i dokken under mørkleggingen. Han etterlater seg kone og ett barn. (07.02.1943)

MT Daghild av Oslo torpederes av den tyske ubåten U-608 og synker i Nord-Atlanteren på reise fra New York til River Mersey med oljelast. Alle om bord overlever. Dette er andre gang skipet torpederes. (07.02.1943)

Josef Terboven overværer Hitlers situasjonsvurdering i Førerhovedkvarteret i Rastenburg. Han ønsker å skaffe seg et inntrykk av hvordan føreren ønsker å utnytte Europas ressurser i den forestående krigsinnsatsen. (07.02.1943)

Tysklands pressede militære stilling gjør det stadig vanskeligere å forsyne byggeprosjektene i Norge. I dagene etter kapitulasjonen i Stalingrad, aksepterer Hitler motvillig at Polarjernbanens nordligste del, strekningen mellom Narvik og Kirkenes, inntil videre blir utsatt. Imidlertid skal byggingen fortsette med uforminsket styrke på strekningen mellom Mo i Rana og Narvik. Flere krigsfanger og tvangsarbeidere skal sendes til Polarjernbanen, lover Føreren. (06.02.1943)

DS Corona av Haugesund torpederes av en tysk ubåt på reise fra Alexandria til Bengazi. Skipet holder seg flytende og slepes inn til Tobruk, hvor det senere synker. (05.02.1943)

KNM Uredd går ut fra Lerwick for å utføre operasjon Seagull, som innebærer å ilandsette en radiostasjon som skal operere i Gildeskål kommune. Det er med en egen sabotørgruppe om bord, under ledelse av Per Getz, og deres oppdrag er å ta seg frem til gruvene i Sulitjelma og sprenge kraftstasjonen. En annen operasjon, Upsilon II, går ut på å hente to norske agenter fra SIS og to franske marinegaster som er strandet etter tidligere oppdrag med en fransk ubåt. Britisk etterretning rapporterer at Fugløyfjorden ikke er minelagt, men det viser seg å være fryktelig feil. Uredd går på en tysk mine, og hele mannskapet og alle agentene omkommer. Det skal gå tre uker før eksilregjeringen får beskjed om at Uredd er savnet og må anses som tapt. (05.02.1943)

Motorkutteren Havbryn fra Moltustranda går under med ni mann i farvannet utenfor Solund i Sogn og Fjordane. (05.02.1943)

Blendingssynderne i Oslo får for n-te gang en advarsel formidlet gjennom hovedstadsavisene: Hovedstrømledningen blir avstengt i leiligheter dersom blendingen fortsetter å være mangelfull. (05.02.1943)

Torvald Moe, som av Henry Rinnan ble sendt til frihet i Sverige for å bli overbevist om at Rinnan er motstandsmann, møter Arne Lund på toget på svensk side. Her får Moe det første hintet om at han er ført bak lyset av Rinnan. Utover vinteren og våren fører grundige avhør av Moe i Stockholm og London til at norsk etterretning får et litt klarere bilde av omfanget av aktiviteten til Rinnanbanden. (04.02.1943)

Lov av 7. mai 1942 om «straff for understøttelse av folke- eller statsfiendtlig virksomhet» får et tillegg: Det fastslås at «penger eller andre gjenstander som nyttes eller tilsiktes nyttet til å yte noen økonomisk hjelp i strid med lov av 7. mai 1942, skal inndras ved dom uten at straffesak behøver å være reist eller å kunne reises mot noen». Dette skal ha tilbakevirkende kraft og «gjelder uten hensyn til Grunnlovens bestemmelser». (04.02.1943)

Ansatte i kolonialbransjen får kritikk for å klippe for mange merker i rasjoneringskortene. «Det er ikke så lett å stå bak en disk i disse dager», sier en ekspeditør. «I denne bransjen er det omtrent 20 forskjellige merker som klippes daglig, foruten alle ekstramerker ved utdelingen av bestemte produkter. Det er fort gjort å klippe feil når man skal holde greie på alle disse merker og samtidig ekspedere varene og regne riktig. Vi er da bare mennesker vi bakom disken også», fortsetter han. (04.02.1943)

Kollektivtrafikken i Oslo opplever store rushproblemer. Det henstilles til banker og forsikringsselskaper om å forskyve kontortiden om ettermiddagen én time. Bærumsbanevogner får samtidig flere ståplasser. (04.02.1943)

Avisene bringer nyheten om at slaget om Stalingrad er slutt. Generalfeltmarskalk Friedrich Paulus har kapitulert, og dermed går 91 000 mann av den 6. tyske armé i russisk fangenskap. Vidkun Quisling kunngjør at alle forlystelsessteder i Norge skal holdes stengt i fire dager for å markere at den 6. armés kamp har endt i nederlag. «Enhver nordmann må ta imot meldingen med sorg i hjertet», heter det i Quislings kunngjøring. (04.02.1943)