MT Stigstad av Oslo blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Mersey til New York i ballast. 34 mann overlever og tre omkommer. (21.02.1943)

Steinkjer danseorkester debuterer med konsert på Solhaug forsamlingshus på Byafossen. Orkesteret ble stiftet våren 1942 og kommer til å ha åtte konserter i Steinkjer-området i løpet av okkupasjonstiden. Besetningen representerer et lyspunkt i en spesiell tid og blir meget populære. Reportoaret er utenlandsk populærmusikk. (20.02.1943)

Alf Knudsen blir av Gestapo arrestert i sitt hjem i Lillesand for sitt motstandsarbeid i Laudalgruppen og Milorg. Han blir først innsatt på kretsfengselet i Kristiansand før han blir overført til «skrekkens hus»; Arkivet. Der blir han utsatt for harde forhør før han blir transportert til Grini og senere sendes til Tyskland som NN-fange. Knudsen overlever både sykdom, sult og tortur i flere tyske leirer før han kommer hjem til Norge i 1945. (20.02.1943)

Tysk sensur gjør norske blader tannløse, men ett og annet modig brudd på sensurens tvangstrøye finnes likevel. Dette kommer til uttrykk i Norsk Ukeblad denne uken, med en karikatur av Quisling som en vaklende smågutt på skøyter godt støttet av faren – en mann med lik bart som Hitler. Nazimyndighetene reagerer skarpt: Norsk Ukeblad blir stoppet øyeblikkelig og bladets formue blir inndratt. Tegneren Gunnar Bratlie blir fengslet på Grini, og han slipper ikke ut før krigen er over. (20.02.1943)

Det går et skred på Digranes på vestsida av Sørfjorden omtrent ti kilometer fra Odda. Læreren ved skolen, Tormod Eitrheim, er i skolestua med åtte barn i alderen 7-12 år når han hører det klirrer i en ukittet rute. Han tar med seg elevene og springer ut fra skolehuset med det livstruende skredet i hælene. Barna og læreren berger seg, men hunden hans mister livet. Skredet raserer bygdeveien, en gårdsvei, skog, dyrket mark og frukttrær, og det knuser skolehuset, dampskipskaien, et naust og to sagbruk. Skadetaksten viser skader for omtrent 130 000 kroner. (19.02.1943)

I tiden etter det store tyske nederlaget ved Stalingrad, blir Tysklands befolkning gjenstand for vidtrekkende mobiliseringer, i det som er et forsøk på å omstille landet til en forsvarskamp som også befolkningene i de okkuperte områdene, innbefattet Norge, blir tiltenkt en funksjon i. Josef Terboven, som overvar Hitlers situasjonsvurdering i Rastenburg 7. februar og fikk et inntrykk av hvordan føreren ønsker å utnytte Europas ressurser maksimalt i den forestående krigsinnsatsen, har i dag et møte med Vidkun Quisling på Skaugum. Quisling responderer som forventet og sier seg beredt til «uten forbehold» å bistå ved en forestående arbeidsmobilisering i Norge. Planen er å foreta en storstilt registrering av alle norske menn mellom 18 og 55 år, samt alle kvinner mellom 21 og 40 år, med sikte på å velge ut kandidater til tjeneste. (19.02.1943)

Operasjon Gunnerside: Seks nordmenn, ledet av Joachim Rønneberg, har hoppet ut i fallskjerm over Hardangervidda. De lander omtrent 45 kilometer fra tilholdsstedet til Grouse-gruppen. Det bryter ut et voldsomt uvær med snøstorm, men de kommer seg inn i en jakthytte. Der venter de i fem døgn inntil de drar av sted for å slutte seg til Grouse. Oppdraget er å utføre sabotasjeaksjon mot tungtvannsfabrikken på Vemork etter at operasjon Freshman feilet. (17.02.1943)

Beboerne på en av holmene på Trøndelagskysten opplevde noe uhyggelig i helgen: Inn fra havet kom en mine drivende rett mot øya. Mannfolkene gikk i båtene for å stanse minen, mens deres familier ble evakuert. Det lyktes å senke den på grunt vann. Dagen etter eksploderte minen med et øredøvende smell. (16.02.1943)

Etter et opphold på Grini, blir Sonja Coucheron sendt til kvinneleiren Ravensbrück som NN-fange. Årsaken er at hun ble dømt for medvirkning til «faneflukt» da hun i mai 1940 hjalp en tysk soldat som deserterte. Hun har i tillegg vært i Gestapos søkelys etter å ha vært involvert i utgivelse av illegale aviser. (15.02.1943)

Tre menn som utgir seg for å være etterforskere i Sikkerhetspolitiet, oppsøker en frue i Amtmann Meinichs gate i Oslo, beslaglegger fruens brennevin og tobakk og gir henne kvittering før de forsvinner. (15.02.1943)

Henry Thingstad, som er sentral i det trønderske motstandsarbeidet, blir arrestert og fraktet til Gamle Åsvei 48 på Byåsen i Trondheim. Dette er starten på «den andre kommunistsaken». Det er også første gang tortur blir tatt i bruk av Sonderabteilung Lola. Andre medlemmer fra Thingstad-gruppen blir også arrestert og torturert i løpet av februar. (14.02.1943)

Fungerende landsleder for Kvinnehirden, Randi Roberg, meddeler gjennom NTB at NS i den nærmeste fremtid skal starte Nasjonal Samlings barnegrupper. Gruppene skal omfatte barn mellom 4 og 10 år – altså før de er så gamle at de kan komme inn i Ungdomsfylkingen. I hvert fylke skal det oppnevnes en leder som skal organisere arbeidet. (12.02.1943)

Mange vordende mødre fortviler over den prekære mangelen på barnevogner. De må betale svimlende priser for de få vognene som averteres til salgs. For å avhjelpe nøden bør myndighetene sørge for beslagleggelse av brukte barnevogner som står ubenyttet, foreslår en kvinne som er på jakt etter en brukbar vogn. (12.02.1943)

Tyskerne beslaglegger et 122 000 kvadratmeter stort område på Tøyen der de skal anlegge en stor leir for Kriegsmarine med omtrent 20 brakker. Leiren skal i første rekke være et materiellager, og inngangen skal være fra Monrads gate. Leiren skal også ha fangebrakker for sovjetiske krigsfanger. (11.02.1943)

Det blir gjort et forsøk på å likvidere Henry Rinnan utenfor hovedkvarteret i Brattørgata 12B i Trondheim. Dette fører til at Sonderabteilung Lola flytter til Gamle Åsvei 48 på Byåsen, en villa som ligger tre-fire hundre meter sør for bygrensen. (10.02.1943)

Tyskerne åpner en flybase på Gossen flyplass på øya Gossa i Aukra. Gossen skal bli en av hovedflyplassene for jagerfly, men de første flyene blir ikke stasjonert her før i juli. Rullebanen har en lengde på 1600 meter, og dekket består av tredekke. Opprinnelig var det planlagt å bygge flyplassen ved Moa gård i Spjelkavik ved Ålesund, men tyskerne har endt opp med Gossen fordi de trenger en lengre og bredere rullebane enn opprinnelig tenkt. (10.02.1943)

Rolf A. Elnes i Trondheim har gjort seg bemerket med to viktige oppfinnelser: En silderensemaskin og en selvlensende skipspumpe. Silderensemaskinen har en kapasitet på over 100 000 sild i døgnet, og den kan brukes til rensing også av annen småfisk. (10.02.1943)