Resten av familien Steinfeld blir arrestert i sitt hjem i Rasmus Rønnebergs gate 18 i Ålesund. De blir sendt til Oslo via Åndalsnes, eskortert av tysk sikkerhetspoliti. Faren i familien, Israel Steinfeld, ble arrestert høsten 1942 og sendt til Tyskland med DS Monte Rosa. Nå har turen kommet til kona Lea, sønnen Morten (16) og datteren Reidun (19). Steinfelds forretning i Kongens gate 26 er besudlet med hakekors og påskriften «Jøde». Alle mister livet kort tid etter ankomsten til Tyskland. (22.02.1943)

På et tysk-norsk fellesmøte i Oslo blir Loven om Den nasjonale arbeidsinnsats lansert med taler av Quisling og Terboven. Dette får bred omtale i presse og radio. Loven gir adgang til tvangsutskrivning av «all arbeidskraft som ikke er fullt utnyttet eller som brukes til arbeid som ikke er nødvendig», samtidig som bedrifter og virksomheter kan innskrenkes eller nedlegges «når de ikke er livsviktige». Loven gjelder «total mobilisering» av menn mellom 18 og 55 år og kvinner mellom 21 og 40 år, unntatt mødre med mindreårige barn, som nå får beskjed om å melde seg for arbeidsformidlingen i bostedskommunen. (22.02.1943)