Kollektivtrafikken i Oslo opplever store rushproblemer. Det henstilles til banker og forsikringsselskaper om å forskyve kontortiden om ettermiddagen én time. Bærumsbanevogner får samtidig flere ståplasser. (04.02.1943)