Josef Terboven overværer Hitlers situasjonsvurdering i Førerhovedkvarteret i Rastenburg. Han ønsker å skaffe seg et inntrykk av hvordan føreren ønsker å utnytte Europas ressurser i den forestående krigsinnsatsen. (07.02.1943)