I en regjeringskonferanse i London blir det referert et brev som Kretsen har skrevet i januar for å utdype sitt syn på hvordan Norge bør styres i overgangen fra krig til fred: Den regjering som da vil bli dannet, må representere alle nasjonale krefter og utføre sine gjøremål på grunnlag av Grunnlovens paragraf 17 inntil et nytt valg har funnet sted. Regjeringen gjør det klart i en erklæring at den umiddelbart etter en frigjøring vil gå av. Regjeringen er samtidig innstilt på at et utvalg vil få i oppdrag å granske dens handlinger, og den foreslår at en samlingsregjering styrer landet inntil et nytt storting kan tre sammen. (08.02.1943)