MT Stigstad av Oslo blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Mersey til New York i ballast. 34 mann overlever og tre omkommer. (21.02.1943)