Motorkutteren Havbryn fra Moltustranda går under med ni mann i farvannet utenfor Solund i Sogn og Fjordane. (05.02.1943)