MT Daghild av Oslo torpederes av den tyske ubåten U-608 og synker i Nord-Atlanteren på reise fra New York til River Mersey med oljelast. Alle om bord overlever. Dette er andre gang skipet torpederes. (07.02.1943)