DS Corona av Haugesund torpederes av en tysk ubåt på reise fra Alexandria til Bengazi. Skipet holder seg flytende og slepes inn til Tobruk, hvor det senere synker. (05.02.1943)

KNM Uredd går ut fra Lerwick for å utføre operasjon Seagull, som innebærer å ilandsette en radiostasjon som skal operere i Gildeskål kommune. Det er med en egen sabotørgruppe om bord, under ledelse av Per Getz, og deres oppdrag er å ta seg frem til gruvene i Sulitjelma og sprenge kraftstasjonen. En annen operasjon, Upsilon II, går ut på å hente to norske agenter fra SIS og to franske marinegaster som er strandet etter tidligere oppdrag med en fransk ubåt. Britisk etterretning rapporterer at Fugløyfjorden ikke er minelagt, men det viser seg å være fryktelig feil. Uredd går på en tysk mine, og hele mannskapet og alle agentene omkommer. Det skal gå tre uker før eksilregjeringen får beskjed om at Uredd er savnet og må anses som tapt. (05.02.1943)

Motorkutteren Havbryn fra Moltustranda går under med ni mann i farvannet utenfor Solund i Sogn og Fjordane. (05.02.1943)

Blendingssynderne i Oslo får for n-te gang en advarsel formidlet gjennom hovedstadsavisene: Hovedstrømledningen blir avstengt i leiligheter dersom blendingen fortsetter å være mangelfull. (05.02.1943)