Filmen «Unge viljer» har hatt premiere på Victoria Teater. Den ble spilt inn sommeren 1942 etter at Walter Fyrst på oppfordring fra Gulbrand Lunde skrev manus til det som skulle være en partifilm for NS. Målet med filmen er å forklare NS’ ståsted og «vekke det norske folk til kamp mot verdenskommunismen». På grunn av filmens innhold har det vært vanskelig å besette rollene med profesjonelle skuespillere, og rollene er dermed stort sett besatt av amatører hentet fra NS-miljøet. Filmen blir den eneste norskproduserte propagandaspillefilm i løpet av krigen, og den blir tidlig tatt av programmet på grunn av demonstrasjoner, hån og boikott flere steder i landet. (09.02.1943)

Nord- og Vestmarka åpnes for sportsfiskerne, melder Aftenposten. Det er undertegnet en omfattende kontrakt mellom godseier Løvenskiold og Oslo, Aker og Bærum kommuner. (09.02.1943)

Politiet varsler at de strengt vil håndheve bestemmelsen om at barn under 16 år ikke skal være ute alene etter klokken 21. Mørkleggingen har gjort det lett for kriminell ungdom å være virksom; avisene har i den senere tid meldt om en rekke innbruddstyverier og overfall. (09.02.1943)