I en tale på Akershus slott betegner Vidkun Quisling kirkekampen som «en lovstridig og ukristelig aksjon av politiserende prester og legfolk» og påstår at de «saboterende prester» lukker øynene for trusselen fra bolsjevismen. (01.02.1943)

Ålesund kommunale elektrisitetsverk og Borgund kommunale elektrisitetsverk innfører rasjonering av strøm. (01.02.1943)

Fire mann er funnet døde av gassforgiftning i skomakerforretningen «Vi kan» i Oslo. En femte person som ble funnet livløs i det innerste av de to verkstedrommene, kommer til bevissthet etter behandling på Ullevål sykehus. (01.02.1943)

«Krisetider er gode tider for lungetuberkulosen. Tiden er nå inne for massevaksinasjon mot tuberkulose», varsler en hovedstadsavis. (01.02.1943)

På årsdagen for statsakten marsjerer en avdeling norske SS-menn på vei fra defilering for NS-føreren ved slottet. (01.02.1943)